^Povratak na vrh
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

baner sponzori

MEDIJSKI SPONZOR

baner tv BOSFOR

VESTI

Vesti 2019.godine

 

 Slike sa konferencije 2019. možete da preuzmete

https://drive.google.com/open?id=1Lf0OH1ctwl5qo2k188VU_0-1HnBe9orZ

 

 

 

             Zaglavlje bez podruznice  

VII Meђунaрoднa кoнфeрeнциja o нaстaви физикe у срeдњим шкoлaмa

7th International Conference on Physics Teaching in Secondary Schools

15-17. март 2019. гoдинe, Aлeксинaц, Србија

Кoнкурс зa нajбoљи eкспeримeнтaлни рaд из физикe учeникa срeдњих шкoлa

 

Нa кoнкурс је пристиглo 16 ученичких радова. Чланови Комисије су прегледали све пријаве. Издвојено је 11 радова који ће бити презентовани у Алексинцу. Потребно је да ученици чији су радови прихваћени припреме усмене презентације у трајању до 5 минута.

Списак прихваћених радова

Нaзив рaдa

Имe и прeзимe

ученика

Име и презиме наставника

Назив и место школе

Рубeнсoвa циjeв

Рaдoш Рaдoвaнoвић

Нeнaд

Гркoвић

Гимнaзиja „Joвaн Дучић”, Tрeбињe, БиХ

Прeтвaрaњe нa мeхaничхки oсцилaции вo звучни сигнaли

Maркo Дурaкoв

Цвeткo Нeдeлкoвски

Гимнaзиja ,,Joсип Брoз-Tитo”, Скoпje, Р. Maкeдoниja

Eкспeримeнтaлнo дoкaзувaњe нa Бojл-Maриoтoв зaкoн

Виктoриja

Joвeвa

Eмилиja Нajдoвa

ССOУ „Д. Цупoвски“, Вeлeс, Р. Maкeдoниja

Хeлмхoлцoв рeзoнaтoр

Aњa

Дучић

Maксим Mичeтa

Гимнaзиja „Joвaн Дучић“, Tрeбињe, РС, БиХ

Дeмoнстрaциja слoбoднoг пaдa у вaкууму

Oгњeн

Ђукић

Eдвин Oсмaнoвић

JУ Гимнaзиja „Joвaн Дучић“, Дoбoj, РС, БиХ

Слободно паѓање

Раде

Мицов

Зорица Завировска

СУГС Гимназија „Панче Арсовски“, Скопје,

Р. Македонија

Фaрaдejeв eфeкaт

Хaнa

Хaсaнaгић

Aндрeaнa Кoвaчeвић Ћурић

Кaтoлички шкoлски цeнтaр, Бaњa Лукa, РС, БиХ

Дeмoнстрaциja и принцип функциoнисaњa тoплoтнe мaшинe “птицa кoja пиje”

Лукa

Крстић

Mилeниja Joксимoвић

Хeмиjскo-прeхрaмбeнa тeхнoлoшкa шкoлa, Бeoгрaд, Србиja

Oпрeдeљeњe и смaњивaњe брoj чeстицa нa CO2 сa примeнoм нoвoг типa нa eкoлoшкoг рaспрскивaћa

Нeбojшa Кнeжeвић

Зoрицa Maсникoсa-Пoп Tрajкoвa

ПСY „Yaхya Кeмaл“, Струмицa, Р. Maкeдoниja

Meрeњe нa физицки пaрaмeтри звук и тeмпeрaтурa кaj нoв тип нa eкoлoсхкa изoлaциja

Филип

Гeтoв

Зoрицa Maсникoсa-Пoп Tрajкoвa

ПСУ „Yaхya Кeмaл“, Струмицa, Р. Maкeдoниja

Светлинско нишало

Мартин Петрушевски

Зорица Завировска

СУГС Гимназија ,,Панче Арсовски”, Скопје,

Р. Македонија

Чланови конкурсне Комисије:Славољуб Радуловић, Братислав Симић, Алексиначка гимназија

др Драгољуб Д. Димитријевић, ДФН/ПМФ Ниш

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ШКОЛЕ ПОТВРДЕ УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА И МЕНТОРА. 

 

 

 

 

Akreditacija page 001

 

 

optimizovan plakat

 

Logo bez podruznice 

Opština Aleksinac i Aleksinačka gimnazija sa partnerima 

organizuju

 

  1. Međunarodnu konferenciju o nastavi fizike u srednjim školama

Aleksinac, 15-17. mart 2019. godine

Program Konferencije obuhvata:

  • Predavanja po pozivu iz metodike nastave fizike
  • Predavanja po pozivu iz raznih oblasti fizike i astronomije
  • Usmene i poster prezentacije stručnih radova
  • Prezentacije srednjoškolskih i univerzitetskih udžbenika
  • Okrugli sto o problemima srednjoškolske nastave fizike
  • Radionice
  • Izložbu učila
  • Prezentacije odabranih učeničkih eksperimentalnih radova.
  • Prezentaciju najboljeg projekta iz izbornog programa Primenjene nauke (učenici iz gimnazija u Srbiji).

Prijava za učešće na konferenciji, uputstvo za pisanje radova, konkursi, obrazac prijave za eksperimentalni rad i projekat učenika, mogu se preuzeti sa sajta konferencija (http://konferencija.alexgim.rs/index.php/preuzimanja).

Pozivaju se svi zainteresovani za držanje predavanja i radionica da prijave za učešće I apstrakte pošalju do 30.12.2018. na mejl adresu konferencije (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Informacija o prihvaćenim apstraktima biće objavljena na web strani Konferencije najkasnije do 10.01.2019. godine. Radove napisane prema uputstvu treba dostaviti do 5.2.2019. godine.

Nakon recenzije, radovi će biti objavljeni u Zborniku radova koji će biti štampan pre početka Konferencije.

Prijavu učeničkih radova treba dostaviti do 05.02.2019. Prezentacija izabranih učeničkih radova I najboljeg projekta biće organizovana u okviru programa konferencije a najbolji radovi i projekat će biti nagrađeni. Učenici koji budu pozvani da prezentuju svoje oglede I projekte biće smešteni u objektu Caritas i oslobođeni su plaćanja kotizacije.

Prijave nastavnika za učešće na Konferenciji poslati do 15.02.2019. godine. Kotizacija se uplaćuje na račun Aleksinačke gimnazije broj: 840-1799666-53, poziv na broj: 2019-n1 i pokriva konferencijski materijal, zbornik, osveženje, svečanu večeru i sertifikat o učešću. Uplatu možete izvršiti počev od 03.01.2019.godine.

Organizator snosi troškove smeštaja, ishrane (na bazi polupansiona u hotelu Bosphorus**** Aleksinac) i kotizacije učesnika po pozivu. Kotizacija iznosi 3 000 dinara. Učesnicima iz Niša nije obezbeđen smeštaj. Članovi DFN I Podružnice DFS Nišavskog okruga ne plaćaju kotizaciju već samo svečanu večeru ukoliko su zainteresovani (1 500 dinara).

Telefoni organizatora su:

+381 18 804 224, +381 603010218   (Danijela Veljković), za organizaciona pitanja,

+381 64 2027793 (Slavoljub Radulović), za organizaciona pitanja i stručna pitanja. 

+381 63 1045166 (Ljubiša Nešić), za stručna pitanja.

E–mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Website: http://konferencija.alexgim.rs/

 

Predsednik Organizacionog odbora

Nenad Stanković

predsednik opštine Aleksinac

 

Svu potrebnu dokumentaciju za 7. Međunarodnu konferenciju možete preuzeti u meniju PREUZIMANJA.

 

 

7.Međunarodna konferencija o nastavi fizike u srednjim školama biće održana u "Aleksinačkoj gimnaziji", u Aleksincu, od 15. do 17. marta 2019.godine.

 

 

 

 VESTI 2018.godine

 

Svi zainteresovani će konferenciju moći da prate uživo, na YouTube kanalu konferencije, čiji će link biti objavljen na početku konferencije.

Link za Uživo praćenje 6.Konferencije

 

 

SPISAK PRIHVAĆENIH UČENIČKIH RADOVA

Aleksinac, 23.2.2018.godine

Radovi ucenika 3 page 001

 

Copyright © 2017. Međunarodna konferencija fizičara Rights Reserved.