^Povratak na vrh
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ZBORNIK

Zbornik radova 6. Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama,
Aleksinac, 9-11. mart 2018.

 

 

Предговор

Measurement Of The Mass Attenuation Coefficient From 81keV to 1333 keV For Elemental Materials Al, Cu And Pb

         Slavica Gjorgieva, Lambe Barandovski

Експериментално покажување на законот за радиоактивно распаѓање. 

         Славица Ѓоргиева

Учење базирано на игра – Видео игрите во наставата по физика. 

         Никола Делевски

Физика у дуалном образовању.

         Андријана Жекић, Татјана Марковић-Топаловић, Бранислава Мисаиловић,

Нобелова награда за откриће гравитационих таласа: да ли ће их бити још?

         Горан С. Ђорђевић, Данило Делибашић, Љубиша Нешић

Демонстрациони огледи из осцилација и таласа. 

         Ана Жлибар, Ненад Стевановић, Владимир М Марковић

Како се забавити и учити помоћу приручних експеримената. 

         Оливер Зајков

Провера Омовог закона коришћењем прототипске плоче. 

         Кристина Исаковић, Христина Делибашић, Виолета Петровић

Radioaktivni izotopi kao sastavni deo radiofarmaceutika. 

         Tatjana Jovanović, Marko Stojanović

Активности истраживача у области вештачке интелигенције и великих база података и начин подучавања наука у школама – улога професора физике. 

         Стеван Јокић, Љиљана Јокић

Državna matura iz fizike. 

         Aljoša Kancler

Осиромашени уранијум и радијациона повреда човека. 

          Драган Карајовић, Драган Цветановић

Иновативни експерименти у настави физике. 

          Милан С. Ковачевић

Нелинеарно еластично клатно. 

          Милан С. Ковачевић, Мирослав Јовановић

Одређивање коефицијента пригушења у ваздуху помоћу линеарног хармонијског осцилатора  

          Соња Ковачевић, Милан С. Ковачевић

Коришћење приручних рефлексионих дифракционих решетки у демонстрационим огледима и лабораторијским вежбама у настави физике. 

          Ивана Круљ, Љубиша Нешић, Драган Радивојевић

Експерименталните и нумеричките задачи од меѓународните олимпијади како ефикасни едукативни ресурси во наставата по физика во средното образование. 

          Стојан Манолев

Радионица – Методе проучавања принудних и пригушених електричних осцилација. 

          Владимир Марковић и Ненад Стевановић

Različiti pristupi vizualiziranju superpozicije talasa u srednjoškolskoj nastavi talasne optike. 

          Vanes Mešić, Nataša Erceg

Состојба и перспективи на наставата по физика дизајнирана според преземени и адаптирани наставни програми  

           Боце Митревски

Greške fizičkih merenja u srednjoj školi 

           Mićo M. Mitrović, Branislava M. Misailović, Biljana Z. Maksimović et al.

Креирање и употреба онлајн тестова Socrative у настави физике у средњој школи.

            Владан Младеновић, Јелена Радовановић

Контактне силе у динамици крутог тела. 

            Љубиша Нешић, Лазар Раденковић

Osiromašeni uran - mit protiv eksperimenta. 

            Dragoslav Nikezić

Korelacije- neraskidiva veza fizike i matematike.

            Patricija Nikolaus, Danijel Hribar

Konceptualno razumijevanje grafičkih prikaza u fizici 

            Patricija Nikolaus, Vesko Nikolaus

Пројекти у настави физике-изазов и перспектива.

            Виолета Петровић

Жене у историји астрономије.

            Вера Прокић

Физика дизања тегова.

            Лазар Раденковић, Љубиша Нешић

Ваздух, његов значај и физичке особине. 

            Миодраг К. Радовић, Драган Ђ. Радивојевић

Примена светлости у наномедицини.

            Милица Матијевић, Маријана Петковић, Милутин Степић

Što je to entropija 

            Franjo Sokolić

Закони геометријске оптике на основу Хајгенс - Фреснел принципa.

            Ненад Стевановић, Владимир М. Марковић

Увод у физику фазних прелаза.

            Маја Стојановић, Соња Скубан, Мирослав Цветинов et al

Self-assessment rubrics to help students develop scientific abilities and instructors to reduce their workload 

            Sergej Faletič, Gorazd Planinšič

Могућности применe Scientix портала у настави физике у средњој школи.

            Шљивовић Младен, Иван Стојановић

Информационе технологије у настави Физике.

            Калин Ангелов и Ивелина Коцева

Istraživanjem do fizičkih zakona i zakonitosti 

            Ivica Aviani

Radionica: Termodinamika na satu fizike.

            Ivica Aviani, Nataša Erceg

Radionica: Rešite misteriju fizike (po uzoru Room Ecape) 

            Zvezdan Gagić, Maja Stojanović, Tijana Prodanović et al.

Ispitivanje konceptualnog razumijevanja molekularno-kinetičke teorije tekućina.

            Nataša Erceg, Ivica Aviani, Vanes Mešić, Marin Karuza

Razvijanje strategija rješavanja problema u nastavi fizike (Uloga analize i evaluacije rezultata rješenih numeričkih primjera)

            Tatjana Ivošević

Literatura za nastavu fizike na početku XX veka u Sarajevu, Beogradu i Zagrebu.

             Vladan Mladenović, Jelena Radovanović

Ugledni čas: Njutnov zakon gravitacije. 

             Tijana Prodanović

Испитивање и евалуација хипотетичко-дедуктивног резоновања код ученика у Републици Србији 

              Бранка Радуловић, Маја Стојановић

Povezanost matematike i fizike sa aspekta rezonovanja zasnovanog na proporcijama i pogreškama u zaključivanju  

              Branka Radulović, Marina Dorocki

Physics Teaching in Secondary Schools with Interactive Simulation tools Algodoo, Step and Physion  

              Robert Repnik

Особине превођења физичких појмова са српског на бугарски језик у наставној литератури.

             Валентина Седефчева

Copyright © 2017. Međunarodna konferencija fizičara Rights Reserved.