^Povratak na vrh
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

APSTRAKTI

Усмена излагања и постери/Usmena izlaganja i posteri

U

Стеван Јокић, Љиљана Јокић

Дигиталне технологије у образовању

U

Lazar Radenković, Milan Miloševič, Ljubiša Nešić, Darko Radovančević

Poređenje rezultata veštačke inteligencije i studenata u astrofizici i astrobiologiji

U

Сергеј Алексејевич Качанов

Краудсорсинг метода као један од главних услова безбедности у ванредним ситуацијама/Crowdsourcing method as one of the main elements of ensuring safety in emergency situations

U

Маја Стојановић, Бранка Радуловић

Приказ уџбеника „Инклузија у настави физике“

U

Бранка Радуловић, Алена Хашкова, Зденка Гадушова, Маја Стојановић

Приказ приручника из области менторства наставника

U

Mira Vučeljić

Instrument za prepoznavanje pogrešnih koncepata kod učenika. DIRECT test o  kolima jednosmjerne struje

U

Milan S. Kovačević, Ljubica Kuzmanović, Sonja Kovačević

240 godina Atvudove mašine

U

Љубиша Нешић, Дарко Радованчевић, Лазар Раденковић

Моделовање међумолекулских и међуатомских сила еластичним опругама

U

Мара Шћепановић, Бојан Милуновић

Филозофија, квантна теорија и космологија

U

Мара Шћепановић, Владимир Дрекаловић

О Атанасију Стојковићу, првом аутору уџбеника из физике на нашим просторима

U

Vladimir Marković, Mateja Golubić

Veštačka Inteligencija u unapređenju interaktivnog učenja fizike: Virtuelni eksperimenti, simulacije i personalizovane vežbe

U

Aljoša Kancler

Da li veštačka inteligencija može da zameni nastavnika u nastavi fizike?

U

Robert Repnik, Mitja Suvajac

Use of a high-speed camera to showcase mechanical phenomena in a high school physics classroom

U

Ivica Aviani

Težina: Koncepti i primjeri

U

Nataša Erceg I Ivica Aviani

Površinska napetost u nastavi fizike

U

Виолета Петровић

Нобелова награда за физику  за 2023. годину

U

Андријана Жекић, Биљана Максимовић, Бранислава Вучетић, Милица Милојевић Представљање збирке концептуалних задатака из електростатике и магнетизма (CSEM) - примена у школској настави физике

У

 Драгољуб Д. Димитријевић  Сплетеност

У

Оливер Зајков, Јана Богданоска, Соња Геговска-Зајкова, Бранка Радуловић

Експерименти са наизменичном струјом

U

Aleksandar Ristić, Goran Ristić, Gregor Kramberger

Primena TCT tehnike na karakterizaciju detektora čestica i mogućnosti primene u nastavi fizike

     

U

Mateja Golubić, Maja Stojanović, Vladimir Marković

Unapređenje nastavnog procesa koristeći mobilne uređaje

U

Стојан Манолев

Мерење на брзината на светлината низ вода и други течности со помош на паметните телефони

U

Karolina Dvojković, Vedran Žadanj

Laboratorij zvuka

U

Ivana Krulj, Ljubiša Nešić, Josip Sliško, Aleksandra Dimitrijević Vuković, Aleksandar Ristić, Predrag Milošević, Nataša Kitanović

Uticaj demonstracionog eksperimenta o bestežinskom stanju na kreativno mišljenje učenika-Ajnštajnov princip ekvivalencije u nastavi fizike

U

Ана Јудина

Креирање основног механизма увођења ученика у изучавање физике на нематерњем језику у руско-српском двојезичном одељењу Алексиначке гимназије/Формирование основного механизма приобщения иностранного учащегося к изучению физики в билингвальных условиях в русско-сербском двуязычном классе гимназии г. Алексинац

U

Nemanja Momčilović, Milena Živković, Dragana Krstić, Aleksa Đurđević, Predrag Živković

Sličnosti između kulinarskih emisija i fizičkih laboratorija: Nauka u kuhinji

   Goran S. Ristić  Jonizujuće zračenje – detekcija i neke primene u medicini

P

Љубиша Нешић, Љиљана Пурковић, Наташа Китановић

Вештачка интелигенција и образовање

P

Milan S. Kovačević, Ana Ivić, Saša Simić

Eksperimentalna potvrda Lencovog zakona

P

Вера Зороска, Катерина Дрогрешка, Љубчо Јованов, Драган Радивојевиќ

Физиката и глобалното затоплување

P

Milena Živković, Saša Simić, Dragana Krstić

Žena koja je znala od čega su napravljene zvezde

P

Ivana Krulj, Ljubiša Nešić, Josip Sliško, Jelena Cvetković, Mirjana Elenkov, Marija Đurić, Darko Simić

Inovativne demonstracije bestežinskog stanja

P

Vladimir Marković, Mateja Golubić, Maja Stojanović

Umjetna inteligencija: različiti alati u nastavi matematike i fizike

P

Jasenka  Celić, Karolina Dvojković

Život zvijezda

 R  Hrvoje Mesić  Novo svijetlo

R

Jasenka  Celić, Karolina Dvojković

Izrada fotometra

R

Бранка Радуловић, Маја Стојановић, Снежана Радуловић, Маја Новковић

Стећци као културно наслеђе кроз наставу физике

R

Mirta Lulić, Mirela Macelaru

Kocka je bačena

     
     

LEGENDA:

P - poster

U - usmeno izlaganje

R - radionica

Copyright © 2017. Međunarodna konferencija fizičara Rights Reserved.