^Povratak na vrh
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PROGRAM

  1. Mеђународна конференција о настави физике у средњим школама

Алексинaц, 03 - 05. март 2017. године

 

Петак, 03.03.2017. године

11:00 - 13:00  Јавна демонстрација огледа из физике (ПМФ Ниш и Алексиначка гимназија), Плато испред Центра за културу и уметност Алексинац

11:30 - 13:15     Пријављивање учесника и коктел добродошлице (Алексиначка гимназија, Алексинац)

13:30 - 13:50     Свечано отварање (Сала Скупштине општине Алексинац)

                          Сала Скупштине општине Алексинац (председава Н. Новаковић)

13:50 - 14:20     Милица Миловановић: Нобелова награда за физику за 2016. годину

                          Мултимедијална сала Алексиначке гимназије (председава Д. Димитријевић)

14:30 - 15:00     Стеван Јокић: Физика и иновационе технологије

15:00 - 15:30     Драгослав Никезић: Пет највећих нуклеарних акцидената

15:30 - 16:00  Боце Митревски: Оценување на концептуалното разбирање кај учениците на содржини од физика

16:00 - 16:15     Милко Бабић: Екстерно вредновање из физике у 1. разреду гимназије у Републици Српској

16:15 - 16:30     Кафе пауза и освежење

                          Мултимедијална сала Алексиначке гимназије (председава Т. Јовановић)

16:30 - 17:00    Андријана Жекић: Праћење учења концепата Њутнове механике помоћу Збирке тест питања о појму силе

17:00 - 17:30     Оливер Зајков: Како предавати „тешку“ физику

17:30 - 18:00     Jurij Bajc: Fizika duge

18:00 - 18:15     Владимир Марковић: Мостови у колу наизменичне струје

18:15 - 18:30     Кафе – пауза

                          Мултимедијална сала Алексиначке гимназије (председава С. Радуловић)

18:30 - 19:30     Презентација нове уџбеничке литературе:

  • - Владан Младеновић: Часопис „Млади физичар“
  • - Владан Младеновић: Приказ неких нових уџбеничких комплета
  • - Мирјана Божић: Приказ књиге „Колегијално подучавање – приручник“ Ерика Мазура, превод на српски језик
  • - Илија Савић: Приказ монографије „Милутин Миланковић – путник кроз васиону и векове“
  • - Бојан Николић: Представљање допуњених издања збирки задатака из физике за такмичења професора Драгана Цветковића
  • - Соња Скубан: Демонстрациони експерименти у настави физике 1

Пратећи програми (галерија и учионице 16 - 18.): Презентације факултета и департмана, изложба књига

(IK Klett (16), ПМФ у Нишу), изложба учила (Fluks Trade RV d.o.o. (17) i FESTO Gmbh Огранак Београд (18))

19:30 - 19:40     Заједничко фотографисање

20:00                  Вечера

 

Субота, 04.03.2017. године 

                           Мултимедијална сала Алексиначке гимназије (председава Ј. Дојчиловић)

09:00 - 09:50      Hrvoje Mesić: Ionizirajuće – Neionizirajuće, kako učenicima približiti elektromagnetski spektar

10:00 - 10:15      Dubravko Kukolja: Od eksperimenta do problemskog zadatka

10:15 - 10:30      Damir Kliček: Učenički eksperimentalni radovi iz fizike

10:30 – 10:40      Дискусија

10:40 - 11:00       Кафе – пауза

                           Мултимедијална сала Алексиначке гимназије (председава Д. Никезић)

11:00 - 11:30       Бранко Драговић: Еволуција васионе

11:30-12:00         Душко Латас: Експерименталне провере Опште теорије релативности

12.00 - 12:30       Љубиша Нешић: Физика Гуливерових путовања

12:30 - 12:45       Миодраг Радовић: Атвуд у речи, слици и огледу

12:45 - 13:45       Ручак

                            Мултимедијална сала Алексиначке гимназије (председава Љ. Нешић)

13:45 - 14:15       Robert Repnik: Gamification at Physics teaching in Schools - Computer Game Angry Birds

14:15 - 14:45       Виолета Петровић: Визуелизација у настави физике у средњим школама

14:45 - 15:15       Franjo Sokolić: Važnost povijesti znanosti u konceptualnoj nastavi fizike

15:15 - 15:45       Маја Стојановић: Изазови експерименталног рада у настави физике по ИОП-у

15:45 - 16:00       Кафе – пауза

 

16:00 - 17:30     Р А Д И О Н И Ц Е

Учионица бр.11 Огледи из физике за 5, Милан Ковачевић, ПМФ Крагујевац Учионица бр.12 ЦЕРН-ов Мастерклас, Славољуб Митић, гимназија „Светозар Марковић“, Ниш, Јовица

Милисављевић, Математичка гимназија, Београд и Иван Стојановић, Средња школа „Свети Сава“, Кладово

Учионица бр.13 Атвуд у речи, слици и огледу, Миодраг Радовић, Драган Радивојевић, ПМФ Ниш Учионица бр.18 Такмичење из физике за средњошколце, Александра Алорић, Владан Павловић и Владимир

Вељић Учионица бр.19 Практично интердисциплинарно поучавање у средњешколској настави физике,

Стеван Јокић, пројекти Рука у тесту и SUSTAIN, Љиљана Јокић, АКМ Едукација Учионица бр. 20 Data Harvest – бележење физичких појава коришћењем дата логера, Алексендар Антић,

Владимир Дојчиловић, Београд

Учионица бр. 22 Iskanje matematičnega zapisa fizikalnega zakona z opremo Vernier, Аљоша Канцлер, Прва гимназија Марибор

17:30 - 18:00     П О С Т Е Р  С Е К Ц И Ј А 

 

Елвир Чајић, Слободан Спремо, Миленија Јоксимовић, Владимир Марковић, Саша Њежић,

 

Ивана Круљ, Данијела Вељковић, Соња Ковачевић

18:00 – 19:15

Демонстрација изабраних огледа ученика пристиглих на конкурс (Хол школе)

19:15 - 19:45

Додела награда ученицима

19:45 - 20:00

Освежење и заједничко фотографисање учесника

20:30

Свечана вечера

Недеља, 05.03.2017. године

08:45 – 09:00

Јутарња кафа

 

Мултимедијална сала Алексиначке гимназије (председава М. Стојановић)

09:00 – 10:30

Усмена излагања: Бранка Радуловић, Александра Алорић, Лазар Раденковић, Владан

 

Младеновић, Јасмина Балуковић, Катарина Ђорђевић, Ирена Борисова,Таня Методиева, Младен

 

Шљивовић, Стојан Манолев, Славољуб Митић

10:30 – 10:45

Дискусија

10:45 – 11:45

Округли сто- Модератори: Славољуб Радуловић, Оливер Зајков, Јаблан Дојчиловић, Фрањо

 

Соколић, Роберт Репник, Аљоша Канцлер, Милко Бабић,  Владан Младеновић,

 

Виолета Петровић

 

Теме: образовни стандарди, општа матура, студијски програми за обуку наставника физике

11:45 – 12:30

Евалуација, затварање Конференције и подела сертификата

Copyright © 2017. Međunarodna konferencija fizičara Rights Reserved.