^Povratak na vrh
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PROGRAM I SNIMCI PREDAVANJA

Svi zainteresovani će konferenciju moći da prate uživo, na YouTube kanalu konferencije, čiji će link biti objavljen na početku konferencije.

Link za Uživo praćenje 6.Konferencije

 

6. MЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О НАСТАВИ ФИЗИКЕ У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Алексинац, 9-11. март, 2018. године 

Петак, 09. 03. 2018. године

 

11:30 - 13:15

Пријављивање учесника и коктел добродошлице

Алексиначка гимназија

 

Сала Скупштине општине Алексинац

 

13:30 - 13:50

Свечано отварање

 

13:50 - 14:20

Горан Ђорђевић: Нобелова награда за откриће гравитационих таласа: да ли ће их бити још?

 

Мултимедијална сала Алексиначке Гимназије

 

14:30 - 14:50

Тијана Продановић: Угледни час -  Њутнов закон гравитације

 

14:50 - 15:10

Стеван Јокић: Принципи и велике идеје научног образовања у настави - улога професора физике

 

15:10 - 15:30

Виолета Петровић: Пројекти у настави физике – изазов и преспектива

 

15:30 - 15:50

Драгослав Никезић: Осиромашени уран, мит против експеримента

 

15:50 - 16:10

Татјана Јовановић: Радиоактивни изотопи као саставни део радиофармацеутика

 

16:10 - 16:30

Љубиша Нешић: Контактне силе у динамици крутог тела

 

16:30 - 16:40

Дискусија

 

16:40 - 17:00

Освежење

 

Мултимедијална сала Алексиначке Гимназијe

 

17:00 - 17:20     

Лазар Раденковић: Физика и дизање тегова

 

17:20 - 17:40

Nataša Erceg: Ispitivanje konceptualnog razumijevanja molekularno-kinetičke teorije tekućina

 

17:40 - 18:00

Мићо Митровић: Грешке физичких мерења у средњој школи

 

18:00 - 18:20

Боце Митревски: Состојба и перспективи на наставата по физика дизајнирана според преземени и адаптирани наставни програми

 

18:20 - 18:30     

Бранка Радуловић: Повезаност математике и физике са аспекта резоновања заснованог на пропорцијама и погрешкама у закључивању

 

18:30 - 18:40

Соња Скубан: Уџбеник „Увод у физику фазних прелаза

 

18:40 - 18:50

Дејан Димитријевић: Одељење за ученике са посебним способностима за физику – 15 година искуства

 

18:50 - 19:10

Дискусија

 

19:10 - 20:30

Вечера (Хотел Bosphorus)

 

20:30 - 22:00

Постер секција уз дегустацију вина винарије Тодоровић - Липовац (Хол Хотела Bosphorus)

-          Шљивовић Младен, Могућности применe Scientix портала у настави физике у средњој школи

-          Вера Прокић, Жене у историји астрономије

-          Соња Ковачевић, Одређивање коефицијента пригушења у ваздуху помоћу линеарног хармонијског осцилатора

-          Мирослав Јовановић, Нелинеарно еластично клатно

-          Ана Жлибар, Демонстрациони огледи из осцилација и таласа

-          Slavica Gjorgieva, Measurement Of The Mass Attenuation Coefficient From 81keV to 1333 keV For Elemental Materials Al, Cu And Pb

-          Драган Карајовић, Осиромашени уранијум и радијациона повреда човека

-          Ивана Круљ, Коришћење приручних рефлексионих дифракционих решетки у демонстрационим огледима и лабораторијским вежбама у настави физике

-          Маринко Петковић, Рачунски задаци из физике у настави са децом са сметњама у развоју

 

Субота, 10. 03. 2018. године

 

Мултимедијална сала Алексиначке гимназије

 

08:30 - 09:00

Јутарња кафа

 

09:00 - 09:20     

Sergej Faletič: Self-assessment rubrics to help students develop scientific abilities and instructors to reduce their workload

 

09:20 - 09:40     

Бранка Радуловић: Испитивање и евалуација хипотетичко-дедуктивног резоновања код ученика у Републици Србији

 

09:40 - 10:00

Оливер Зајков: Како се забавити и учити помоћу приручних експеримената

 

10:00 - 10:20

Милан С. Ковачевић: Иновативни експерименти у настави физике

 

10:20 - 10:40

Аљоша Kанцлер: Државна матура из физике

 

10:40 - 11:00

Дискусија

 

11:00 - 11:15

Освежење

 

Мултимедијална сала Алексиначке гимназије

 

11:15 - 11:35    

Ненад Стевановић: Закони геометријске оптике на основу Хајгенс - Фреснел принципa

 

11:35 - 11:55

Vanes Mešić: Različiti pristupi vizualiziranju superpozicije talasa u srednjoškolskoj nastavi talasne optike

 

11:55 - 12:15

Маријана Петковић: Примена светлости у наномедицини

 

12:15 - 12:35

Patricija Nikolaus: Korelacije- neraskidiva veza fizike i matematike

 

12:35 - 12:50

Ивана Круљ: Коришћење приручних рефлексионих дифракционих решетки у демонстрационим огледима и лабораторијским вежбама у настави физике

 

12:50 - 13:00

Дискусија

 

13:10 - 14:00      

Пауза за ручак

 

Мултимедијална сала Алексиначке гимназије

 

14:00 - 14:20     

Robert Repnik: Physics Teaching in Secondary Schools with Interactive Simulation tools Algodoo, Step and Physion

 

14:20 - 14:40     

Ivica Aviani: Istraživanjem do fizičkih zakona i zakonitosti

 

14:40 - 15:00     

Миодраг К. Радовић: Ваздух, његов значај и физичке особине

 

15:00 - 15:10     

Христина Делибашић: Провера Омовог закона коришћењем прототипске плоче

 

15:10 - 15:20     

Владан Младеновић: Литература за наставу физике на почетку XX века у Сарајеву, Београду и Загребу

 

15:20 - 15:40     

Дискусија

 

15:40 - 16:00      

Освежење

 

Р А Д И О Н И Ц Е (16:00 - 17:30)

 

Учионица 11.

Решите мистерију физике (по узору на Escape Room)

Тијана Продановић, Оливера Клисурић, Маја Стојановић, Бранка Радуловић, Звездан Гагић

 

Учионица 13.

Школски огледи -механичке особине ваздуха

Миодраг Радовић, Драган Радивојевић

 

Учионица 12.

Физика, информатика, иновације применом истраживачког приступа

Стеван Јокић, Љиљана Јокић

 

Учионица  15.

Termodinamika na satu fizike

Ivica Aviani, Nataša Erceg

 

Учионица  16.

Методе проучавања принудних и пригушених електричних осцилација

Владимир Марковић и Ненад Стевановић

 

Учионица  17.

Примена прикупљача података у средњешколској настави физике

Fluks RV Beograd, Владимир Дојчиловић

 

17:30 - 17:45      

Освежење

 

Радови ученика

 

17:45 - 19:15  

Хол школе

Презентација изабраних огледа ученика

19:15 - 19:30       

Хол школе

Додела награда ученицима

20:30

Свечана вечера

 

Недеља, 11. 03. 2018. године

 

Конференцијска сала Хотела Bosphorus

 

08:30 - 09:00

Јутарња кафа

 

09:00 - 09:10

Vesko Nikolaus: Konceptualno razumijevanje grafičkih prikaza u fizici

 

09:10 - 09:30

Андријана Жекић: Физика у дуалном образовању

 

09:30 - 09:40

Славица Ѓоргиева, Експериментално покажување на законот за радиоактивно распаѓање

 

09:40 - 09:50

Драган Карајовић, Осиромашени уранијум и радијациона повреда човека

 

09:50 - 10:00

Стојан Манолев: Експерименталните и нумеричките задачи од меѓународните олимпијади како ефикасни едукативни ресурси во наставата по физика во средното образование

 

10:00 - 10:10

Јелена Радовановић: Креирање и употреба онлајн тестова Socrative у настави физике у средњој школи

 

10:10 - 10:20

Clothilde Le Treste, Школски систем у Француској

 

10:20 - 10:30

Дискусија

 

Округли сто

 

10:30 - 12:00

Променa програма у гимназијама, стандарди у настави физике и општа матура

Модератор: Славољуб Радуловић

Учесници: Наташа Ерцег, Патриција Николаус, Боце Митревски, Љубиша Нешић, Роберт Репник, Ивица Авиани, Херман Пушник, Владан Младеновић

 

12:00 - 12:30

Евалуација, затварање Конференције и подела сертификата

 

         

Copyright © 2017. Međunarodna konferencija fizičara Rights Reserved.