^Povratak na vrh
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ODBORI I PREDAVAČI PO POZIVU 2021.

Programski odbor:

 1. I. Aviani (Split)
 2. M. Babić (Bljeljina)
 3. D. Dimitrijević (Niš)
 4. N. Erceg (Rijeka), potpredsednik
 5. S. Jokić (Beograd)
 6. T. Jovanović (Niš)
 7. A. Kancler (Maribor)
 8. M. Kovačević (Kragujevac)
 9. V. Mešić (Sarajevo)
 10. B. Mitrevski (Skopje), potpredsednik
 11. M. Mitrović (Beograd)
 12. Lj. Nešić (Nis), predsednik
 13. D. Nikezić (Kragujevac)
 14. P. Nikolaus (Rijeka)
 15. S. Radulović (Aleksinac), sekretar
 16. R. Repnik (Maribor), potpredsednik
 17. M. Stojanović (Novi Sad), potpredsednik
 18. M. Šćepanović (Podgorica)
 19. O. Zajkov (Skopje)
 20. A. Žekić (Beograd)

Predavači po pozivu:

D. Dimitrijević

N. Erceg

S. Jokić

T. Jovanović

A. Kancler

M. Kovačević

V. Mešić

N. Milojević

B. Mitrevski

Lj. Nešić

R. Repnik

T. Prodanović

O. Zajkov

A. Žekić

M. Vučeljić

V. Petrović

A. Šarlah

B. Radulović

M. Karuza

D. Gajić

G. Djordjević

L. Barandovski

С. Качанов

Copyright © 2017. Međunarodna konferencija fizičara Rights Reserved.